Bilder vom Konzert vom 21.Oktober 2018 im Vereinhaus


Camillo Radicke(Klavier),  Jakob Meining (Violine)
IMG_1169 IMG_1170 IMG_1174 IMG_1186 IMG_1188 IMG_1190